Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta
53   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
54   Maapoliittinen ohjelma 2021
55 Vesihuoltolaitoksen taksan päivitys
56 Ruokapalvelujen hinnastot 1.1.2021 alkaen
57 Saaristontien ja Pöytäkiventien yksityisteiden hoitovastuiden purkaminen
58   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Tuorilan koulun suojatiet ja hidasteet
59   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan tieverkoston strateginen suunnittelu
60   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
61 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
62   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
Sintonen Risto varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Boström Marianne jäsen
Hellstén Eino jäsen
Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
Riekkinen Anna-Liisa jäsen
Salapuro Paula jäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Jokela Tapio mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Oravala Juho vesihuoltopäällikkö
Vuolukka Esko yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hellgren Päivi Kh:n edustaja
Öhman Rebecca asianhall.siht. ptkn:pitäjä
Leinamo Liisa varajäsen

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 27.11. klo 12  
Alkaen 27.11.2020 12:00