Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
312   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
313   Pöytäkirjantarkastajien valinta
314   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
315   Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2021
316   Kiinteistöosakeyhtiö Sorvirinne os. Sorvitie 7 D 27 osakkeiden myynti
317   Kiinteistöosakeyhtiö Sorvirinne os. Sorvitie 7 D 29 osakkeiden myynti
318 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen ja tasapainotustoimenpiteet 2020
319 Karviaisen palvelutasosuunnitelman hyväksyminen
320   Karkkilan kaupungin edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
321   Saapuneet pöytäkirjat
322 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
323   Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat
324 Karkkilan kaupungin talousarvio vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
325 Aloite johtajasopimuksen kohdan 4) mukaisen johtamisen ristiriitatilanteen selvittämiseksi

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Hongell Timo jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Jormalainen Arto sivistystoimen johtaja
Niemelä Jaana talousjohtaja
Setälä Kari tekninen johtaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 03.12.2020 15:00