Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
41   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42   Pöytäkirjantarkastajien valinta
43   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
44 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen rakennuksen julkisivun kunnostamiseksi kiinteistöllä 224-10-7-3, Fagerkullankatu 4, 03600 Karkkila
45 Ympäristölautakunnan vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019
46 Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020
47 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
48 Karkkilan kaupungin maa-ainestaksan tarkistaminen
49 Vesienhoidon visio ja strategia 2019-2026 - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n esitys jätevesineuvonnan rahoituksesta sekä muut toimenpiteet ja niiden rahoitus vuonna 2021
50 Maa-aineslupa / Morenia Oy konkurssipesä, Yli-Kovelo
51 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Karkkilan kaupunki, Mansikin meluvallin ympäristölupa, valitus
52   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
53   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
54   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Reikko Laila varapuheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Lindfors Harri jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Iivari Petri vastaava rakennustarkastaja
Ilonen Jarkko Kh:n edustaja
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä
Stigell Reima varajäsen

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa klo 12  
Alkaen 16.10.2020 12:00