Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
92   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
93   Pöytäkirjantarkastajien valinta
94   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
95 Hallintosäännön tarkistaminen koskien sähköistä kokousta ja sähköistä päätöksentekomenettelyä
96   Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeiden merkintä
97   Talous- ja henkilöstöjärjestelmien hankintapäätös Sarastia Oy:ltä
98 Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallitusksen päätöstä 20.1.2020 § 6 Karkkilan vanha kunnantupa
99 Asemakaavamuutos 222 Sähköasema
100 Asemakaavamuutos 217 Vattola II
101 Asemakaavamuutos 223 Yrittäjäntie 73
102 Vapaa-aikalautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
103 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
104   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Halme Kristo varajäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit ptk:n pitäjä
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Jormalainen Arto sivistysjohtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Lopina Petri av-teknikko

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 20.04.2020 15:00