Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
4   Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan valitseminen 2021 kuntavaaleihin
5 Vuoden 2021 kuntavaaleja koskevan kuulutuksen julkaiseminen ja ehdokashakemusten vastaanottojärjestelmästä päättäminen
6   Selvitys kuntavaalien 2021 järjestelyistä
8   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset

Osallistuja Tehtävä
Pitkäsilta Mia puheenjohtaja
Loukusa Sulo varapuheenjohtaja
Brofeldt Irene jäsen
Liljasto Heikki jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Myllyniemi Merja sihteeri
Riekkinen Anna-Liisa varajäsen
Hyytiäinen Arto varajäsen
Sorvari Hilkka varajäsen