Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
15   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16   Pöytäkirjantarkastajien valinta
17   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
18 Jokipuiston asemakaavamuutos 226
19   Karkkilan kaupungin sähköenergian hankinta 1.1.2021-31.12.2024
20 Karkkilan kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma 2020- 2025
21 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan 19.11.2020 §57 päätökseen Saaristontien ja Pöytäkiventien yksityisteiden hoitovastuiden purkaminen
22   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
23   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
Sintonen Risto varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Boström Marianne jäsen
Hellstén Eino jäsen
Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
Riekkinen Anna-Liisa jäsen
Salapuro Paula jäsen
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Jokela Tapio mittaus- ja kiinteistöpäällikkö/vt. kaupunkikehity
Hellgren Päivi Kh:n edustaja
Öhman Rebecca asianhall.siht. ptkn:pitäjä
Olaste Lasse maisema-arkkitehti

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 26.2 klo 12  
Alkaen 26.02.2021 12:00