Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen järjestäytyminen
2 Lausunto hallintosääntöluonnoksesta
3   Kevään haastattelut, kokousajat ja arviointikertomus

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä