Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
4 Karkkilan kaupungintalon työpaikkaselvitys 4.6.-3.7.2020
5 Oikaisuvaatimus Elisa Oyj:n matkaviestintukiaseman sijoittamisesta Vanhakylään, Vanha Turuntie 7
6 Lainanottosuunnitelma vuodelle 2021
7   Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 23.11.2020 § 309
8 Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2024
9   Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
10   Kuntavaalien ulkomainonta 2021
11 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
12   Elinvoimajohtajan viran lakkauttaminen ja elinvoimapäällikön viran perustaminen
13   Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelma (kaupunginjohtajan otto-oikeuden käyttö)
14   Saapuneet pöytäkirjat
15   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
16 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
17   Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Hongell Timo jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Jormalainen Arto sivistystoimen johtaja
Niemelä Jaana talousjohtaja
Setälä Kari tekninen johtaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä
Tommi Komulainen työterveyshuollon ylilääkäri
Katri Teinilä työterveyspsykologi
Sinikka Nordman työterveyshoitaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 26.01.2021 15:00