Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen järjestäytyminen
27   Tilintarkastuksen väliraportointi

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja, ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 17.12.2020