Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen järjestäytyminen
23   Talousjohtajan haastattelu
24   Tilivuotta 2020 koskeva arvioinnin työohjelma ja haastattelut
25   Vuoden 2021 kokousajat

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä
Niemelä Jaana talousjohtaja

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 19.11.2020 15:00