Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
67   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
68   Pöytäkirjantarkastajien valinta
69   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
70   Ympäristölautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2021
71 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen
72   Lausunto / Karkkilan kaupungin metsäsuunnitelmaluonnos
73   Maa-ainesluvan lopputarkastus / MH Kivi Oy, Muslamminnummi
74   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
75 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
76   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat
77 Maa-aineslupa, soranottoalueen jälkihoito/ Rudus Oy:n Kuonjoen alue, Airola

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Reikko Laila varapuheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Lindfors Harri jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Valkas Timo jäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Ilonen Jarkko Kh:n edustaja
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä
Stigell Reima varajäsen

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 23.12 klo 15  
Alkaen 23.12.2020 15:00