Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
55   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
56   Pöytäkirjantarkastajien valinta
57   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
58 Maa-aineslupa / Morenia Oy konkurssipesä, Yli-Kovelo
59 Ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa koskeva palvelusopimus vuodelle 2021
60 Karkkilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2019 - pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen
61 Oikaisuvaatimus koskien vastaavan rakennustarkastajan toimenpidelupapäätöstä 20-0105-T Elisa Oyj:n matkaviestintukiaseman rakentamista
62 Rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen
63 Lausunto / Uudenmaan jätehuoltomääräyksiin esitetyt muutokset
64   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
65   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
66   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Reikko Laila varapuheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Lindfors Harri jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Valkas Timo jäsen
Åman Pasi varajäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Iivari Petri vastaava rakennustarkastaja
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 20.11 klo 12  
Alkaen 20.11.2020 12:00