Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
326   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
327   Pöytäkirjantarkastajien valinta
328   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
329   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan tieverkoston strateginen suunnittelu
330 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020
331   Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviomuutokset vuodelle 2020
332 Talouden raportointi tammi-lokakuu 2020
333 Lausunto Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2020 luonnoksesta
334   Karkkilan kaupungin edustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
335   Sotainvalidien Veljesliiton Karkkilan seudun osasto ry:n avustushakemus
336   Karkkilan kaupungin kommentit Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomääritykseen 2021 - 2024
337   Joukkoliikenteen palvelusetelin jatko vuodelle 2021
338   Hallintosääntöuudistuksen eteneminen
339 Yleiset ennakkoäänestypaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
340   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Tuorilan koulun suojatiet ja hidasteet
341   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Yhtyesoiton harjoittelutilan perustaminen kirjaston tilojen yhteyteen
342 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
343   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
344   Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat
345   Talousarviomuutos kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Halme Kristo Timo Hongelin varajäsen
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Setälä Kari tekninen johtaja
Jormalainen Arto sivistystoimen johtaja
Niemelä Jaana talousjohtaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 22.12.2020 15:00