Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
278   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
279   Pöytäkirjantarkastajien valinta
280   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
281 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
282 Viilarinkujan asemakaavamuutos 224
283   Kaupunginhallituksen kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo syksyllä 2020 ja vuonna 2021
284   Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2021
285 Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen
286 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019
287 Talouden raportointi tammi-syyskuu 2020
288   Talouden tasapainotusohjelman käynnistäminen ja ohjausryhmän nimeäminen
289   Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta
290   Karkkilan edustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
291 Valtuustoaloite / Karkkilasta UNICEFin Lapsiystävällinen kunta
292 Valtuustoaloite / Koulukyytien kehittäminen
293   Valtuustoaloite Sirkka Lindroosin testamenttivarojen käyttö ja peritty omaisuus tuodaan Karkkilan kauppuginvaltuuston päätettäväksi ja, että viimeinen tahto muistokirjoituksesta toteutetaan
294 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
295   Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä
Setälä Kari tekninen johtaja
Jormalainen Arto sivistystoimen johtaja
Niemelä Jaana talousjohtaja
Riekkinen Anna-Liisa Satu Ahjoniemen varajäsen
Turunen Timo Karviaisen edustaja

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 03.11.2020 15:00