Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
257   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
258   Pöytäkirjantarkastajien valinta
259   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
260   Asia ei ole julkinen
261 Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen
262 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021 - 2024
263 Länsi-Uusimaa : Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätös koskien sote-rakenneuudistuksen valtionavustushakemusta
264 Osavuosikatsaus 1-8/2020
265   Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointimäärärahan muutos
266   Teknisen lautakunnan käyttötalous- ja investointimäärärahojen 2020 muutos
267   Vuoden 2020 talousarvion tarkistaminen käyttötalousosan ja investointien osalta
268 Vuoden 2021 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen
269   Omakotitonttien myyminen alennettuun hintaan
270   Kaupungin omistamien Y- ja E-tonttien myyntihinnoittelun perusteet
271 Kaupungille testamentatun perinnön kohdentaminen
272   Kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen Valtiokonttorilta
273 Karviaisen palvelutasosuunnitelman hyväksyminen
274   Saapuneet pöytäkirjat
275 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
276   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
277   Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Hongell Timo jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Myllyniemi Merja ptk. pitäjä
Jormalainen Arto sivistystoimen johtaja
Setälä Kari tekninen johtaja
Niemelä Jaana Talousjohtaja
Nina Olin thl
Outi Kalavainen thl
Markku Tikkanen työsuojeluvaltuutettu
Milla Malmberg työsuojelupäällikkö

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 27.10.2020 15:00