Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
132   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
133   Pöytäkirjantarkastajien valinta
134   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
135 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös 2019
136 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomus 2019
137 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
138   Lainakannan muutokset vuonna 2019
139   Edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen toimikaudelle 2020-2021
140 Rosk`n Rollin yhtiökokouksen asiat
141   Karkkilan kotiseutuyhdistyksen kannanotto kaupunginhallitus 6.4.2020 § 98
142 Metsityshankkeen käynnistäminen Karkkilassa
143   Kiinteistön Verälänsuora 1 myynti
144 Työhyvinvointikyselyn tulokset 2020
145   Panttikirjan siirto
146 Johtajasopimuksen tavoitteet vuodelle 2020
147   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
148   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Tallgren Anna jäsen
Halme Kristo varajäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit ptk:n pitäjä
Jormalainen Arto sivistysjohtaja
Turunen Timo kuntayhtymän johtaja
Lopina Petri av-teknikko

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 19.05.2020 15:00