Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34   Pöytäkirjantarkastajien valinta
35   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
36 Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2020
37   Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen rakennuksen julkisivun kunnostamiseksi kiinteistöllä 224-10-7-3, Fagerkullankatu 4, 03600 Karkkila
38   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
39   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
40   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Lindfors Harri jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Savolainen Heidi jäsen
Valkas Timo jäsen
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä
Jokela Tapio vt.kaupunkikehitysjohtaja
Åman Pasi varajäsen
Iivari Petri vastaava rakennustarkastaja

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 18.6.2020 klo 12  
Alkaen 18.06.2020 12:00