Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
38   Pöytäkirjantarkastajien valinta
39   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
40 Karkkilan kaupungin kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2020
41 Karkkilan Latu ry:lle myönnettävä lainan takaus
42 Karkkilan Työväen Näyttämö ry:lle myönnettävä lainan takaus
43   Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 päätösten täytäntöönpano
44   Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin
45 Harri Lindforsin kannanotto
46   Kuolinpesän omaisuuden hakeminen Valtiokonttorilta
47   Nuorisovaltuuston järjestäytyminen 2020
48 Nuorisovaltuuston toimintaohjeen muuttaminen
49   Edustajan nimeäminen Sarastian neuvottelukunnan kokoukseen 12.3.2020
50 Tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätös PRH/ 3281/10000/2017
51 Oy Apotti Ab osakkaaksi liittyminen
52 Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Pyhäjärven vanhan kunnantuvan kunnostamisesta vuonna 2015 tehdyn selvityksen käsittelystä
53   Valtuustoaloite / Arboretumin perustaminen
54   Valtuustoaloite / Karkkilan myönteisen imagon rakentaminen viestinnän keinoin
55   Valtuustoaloite / Kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa
56   Valtuustoaloite / Yhtyesoiton harjoittelutilan perustaminen kirjaston tilojen yhteyteen
57   Saapuneet pöytäkirjat
58   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
59 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
60 Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous 25.3.2020
61   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Hongell Timo jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Tuija Telèn kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit ptk:n pitäjä
Jormalainen Arto sivistysjohtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 17.03.2020 15:00