Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen järjestäytyminen
2   Tilintarkastuyhteisö BDO oy:n ilmoitus vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta
3   Kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpään haastattelu
4   Vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelu
5   Saapuneet ilmoitukset, päätökset ja kirjelmät

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja
Tove Lindström-Koli vastaava tilintarkastaja
Vuorenpää Mariitta Kaavoituspäällikkö
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa