Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
4 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaus toimintaan ja talouteen 1.1.-30.9.2019
5   Karviaisen lisämäärärahatarve vuoden 2019 talousarvioon
6 Talousarviomuutos Digiloikka Karkkilassa -hanke
7   Kiinteistöosakeyhtiö Sorvirinteen osakkeiden nrot 762-814 myyminen, os. Sorvitie 8 B 16
8   Kiinteistön Verälänsuora 1 myynti
9 Valtuustoaloitteiden yhteenveto
10 Vastaus valtuustoaloitteeseen / HINKU-foorumiin liittyminen
11   Valtuustoaloite / Porintien varren mainosilmeen päivittäminen
12   Valtuustoaloite / Työllisyyden hoitoon panostaminen toimintavuoden 2018 aikana / valmistelutoimeksianto
13   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Hissittömien kerrostalojen avustukset
14   Valtuustoaloite / Karkkilan myönteisen imagon rakentaminen viestinnän keinoin
15   Valtuustoaloite / Kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa
16   Valtuustoaloite / Mielekkään vapaa-ajan toiminnan ja kulttuurin harrastaminen
17   Valtuustoaloite / Arboretumin perustaminen

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Heli jäsen
Ahjoniemi Satu jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Auvinen Hannamari jäsen
Frosterus-Setälä Anu jäsen
Halme Kristo jäsen
Hellgren Päivi jäsen
Hellstén Eino jäsen
Henttonen Antti jäsen
Hongell Timo kh:n jäsen
Huotari Eino 3. varapuheenjohtaja
Ilonen Jarkko jäsen
Jumisko Essi jäsen
Keskinen Tuure jäsen
Klemola Raine jäsen
Laine Kari 1. varapuheenjohtaja
Lehto Timo jäsen
Leppänen Päivi jäsen
Lindfors Harri jäsen
Ojanen Mikko jäsen
Palenius Timo jäsen
Pietiläinen Outi 2. varapuheenjohtaja
Salo Maritta jäsen
Salonen Rauno jäsen
Savolainen Heidi jäsen
Sintonen Risto jäsen
Sundström Mia jäsen
Tallgren Anna jäsen
Tallgren Mika puheenjohtaja
Tuiskula Teemu jäsen
Velin Raino jäsen
Ylihärsilä Tapani jäsen
Sihvonen Maarit ptk:n pitäjä
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Jokela Tapio mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Hjelm Jukka varajäsen
Linnakoski Teemu varajäsen
Ollakka Erkki varajäsen

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 03.03.2020 15:00