Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
4 Karkkilan kaupungin kaavoituskatasaus ja kaavoitusohjelma 2020
5 Lausunto Y5 Lohjansolmun asemanseudun osayleiskaavaluonnoksesta
6 Lausunto Vihdin strategisesta yleiskaavaehdotuksesta
7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
8 Ruokapalveluiden mitoitus / Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue
9   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
10 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
11   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
Sintonen Risto varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Boström Marianne jäsen
Hellstén Eino jäsen
Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
Riekkinen Anna-Liisa jäsen
Salapuro Paula jäsen
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Jokela Tapio vt. kaupunkikehitysjotaja / mittaus- ja kiinteistö
Horttanainen Tarja ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Öhman Rebecca asianhall.siht. ptkn:pitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 7.2.2020  
Alkaen 07.02.2020 12:00