Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Kokouksen järjestäytyminen
11   Vuoden 2019 arviointikertomus: Sivistysjohtaja Arto Jormalaisen haastattelu
12   Vuoden 2020 kokousajat
13   Saapuneet ilmoitukset, päätökset ja kirjelmät

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä
Jormalainen Arto sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Julkisessa tietoverkossa