Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
6   Kokouksen järjestäytyminen
7   Ympäristöpäällikkö Pirjo Siikin haastattelu
8   Vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelu
9   Saapuneet ilmoitukset, päätökset ja kirjelmät

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Majoinen Janne tilintarkastaja
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 20.02.2020 15:00