Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
285   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
286   Pöytäkirjantarkastajien valinta
287   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
288 Vastaus valtuustoaloitteeseen / HINKU-foorumiin liittyminen
289   Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa 2020-2021
290   Karkkilan kaupungin edustajien nimeäminen Suomen Valimomuseosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2020- 2021
291   Edustajien valitseminen eri yhteisöiden toimielimiin toimikaudeksi 2020-2021
292   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksisaattaminen kaupunginhallitukselle toimikaudella 2020-2021
293   Kaupunginvaltuuston 18.11.2019 päätösten täytäntöönpano
294   Kiinteistöosakeyhtiö Sorvirinteen osakkeiden nrot 762-814 myyminen, os. Sorvitie 8 B 16
295   Saapuneet pöytäkirjat
296 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
297   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat
298 Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen tavoitteiden toteutuminen 2018-2019 ja tulospalkkiosta päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Satu Ahjoniemi puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Risto Sintonen 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Halme Kristo varajäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv. 2. varapuheenjohtaja
Eino Huotari kv 3. varapuheenjohtaja
Tuija Telèn kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit ptk:n pitäjä
Jormalainen Arto sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 20.12.2019 14:00