Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
87   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
88   Pöytäkirjantarkastajien valinta
89   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
90 Ruokapalvelujen hinnastot 1.1.2020 alkaen
91   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Hissittömien kerrostalojen avustukset
92   Kuntatekniikan mitoitus / Yhdyskuntatekniikan palvelualue
93   Kiinteistönhoidon mitoitus / Tilapalvelu
94   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
95 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
96   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
Sintonen Risto varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Boström Marianne jäsen
Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
Riekkinen Anna-Liisa jäsen
Salapuro Paula jäsen
Paulomäki Pekka varajäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Jokela Tapio mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Vuolukka Esko yhdyskuntatekniikan päällikkö
Öhman Rebecca asianhall.siht. ptkn:pitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 29.11.2019 klo 12  
Alkaen 29.11.2019 12:00