Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 48  Liite 1: Sijaintikartta
  Liite 49  Liite 2: Esitys ympäristöluvaksi (kuvaus hakemuksesta ja hakemuksen käsittelystä sekä lupaa koskevat määräykset ja luvan perustelut) 27.11.2019
  Liite 50  Liite 3: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n lausunto 20.9.2019
  Liite 51  Liite 4: Karkkilan kaupungin kaavoituspäällikön lausunto 9.10.2019
  Liite 52  Liite 5: Asemakaavaehdotuksen 10.10.2019 havainnekuva
  Liite 53  Liite 6: Uudenmaan ELY-keskuksen lusunto 8.11.2019
  Liite 54  Liite 7: Täydennys hakemuksen liitteeseen 9. Riskinarvio (Perustelut laskennassa käytetyille pitoisuustasoille) 11.11.2019
  Liite 55  Liite 8: Hakijan (Esko Vuolukka/Karkkilan kaupunki, tekninen toimi) selitys vallin rakentamisessa huomioon otettavista asioista ja rakentamisen teknisistä käytännöistä 26.11.2019
  Liite 56  Äänestyspöytäkirja 3.12.2019 §63
Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa