Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
241   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
242   Pöytäkirjantarkastajien valinta
243   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
244 Karkkilan vanha kunnantupa
245 Vattola II asemakaavan muutos 217
246 Nuijajoen ranta-asemakaavan oikeusprosessi
247 Uusimaa-kaava 2050 ehdotus nähtävillä
248 Talouden raportointi tammi-syyskuu 2019
249 Investointimäärärahojen 2019 muutos
250 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018
251 Vapaa-aikalautakunnan avustussääntöjen päivitys
252 Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
253   Vuoden 2020 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen
254 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020
255 Työllisyyden kuntakokeiluihin hakeutuminen
256   Kiinteistön Verälänsuora 1 myynti
257   Saapuneet pöytäkirjat
258 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
259   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
260   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Satu Ahjoniemi puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Risto Sintonen 2. varapuheenjohtaja
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Olli-Pekka Arvila jäsen
Hongell Timo jäsen
Salo Maritta varajäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Outi Pietiläinen kv 2. varapuheenjohtaja
Eino Huotari kv 3. varapuheenjohtaja
Tuija Telèn kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit ptk:n pitäjä
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Jormalainen Arto sivistysjohtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Mäkinen Linnea suunnittelija

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 12.11.2019 15:00