Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
225   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
226   Pöytäkirjantarkastajien valinta
227   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
228 Puhdistamontien alueen asemakaavan muutoksen ehdotus
229   Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020 - 2023
230 Karkkilan Latu ry:lle myönnettävä lainan takaus
231 Kaupunginhallituksen lausunto valitukseen koskien päätöstä kv 17.6.2019 § 32
232 Kaupunginhallituksen lausunto valitukseen koskien päätöstä kv 17.6.2019 § 35
233 Käräjäoikeuden tuomio Rudus Oy:n ja Karkkilan kaupungin välisessä riita-asiassa
234 Talouden raportointi tammi-elokuu 2019
235   Kaupunginhallituksen kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2020
236   Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2020
237   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
238 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
239   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat
240   Karkkilan kaupungin edustajien valitseminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 19.11.2019

Osallistuja Tehtävä
Satu Ahjoniemi puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Risto Sintonen 3. varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Halme Kristo varajäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Eino Huotari kv 3. varapuheenjohtaja
Tuija Telèn kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä
Setälä Kari tekninen johtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 29.10.2019 15:00