Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
78   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
79   Pöytäkirjantarkastajien valinta
80   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
81 Vattola II asemakaavanmuutos 217
82   Investointimäärärahojen 2019 muutos
83   Toivikkeen kuntoradan valaistus / urakoitsijan valinta
84   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
85 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
86   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
Sintonen Risto varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Boström Marianne jäsen
Hellstén Eino jäsen
Riekkinen Anna-Liisa jäsen
Salapuro Paula jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku varajäsen
Leinamo Liisa varajäsen
Lehtoranta Jukka varajäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Jokela Tapio mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Hellgren Päivi Kh:n edustaja
Öhman Rebecca asianhall.siht. ptkn:pitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 1.11.2019 klo 12  
Alkaen 01.11.2019 12:00