Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta
53   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
54 Mansikin meluvallin ympäristölupa, Karkkilan kaupunki
55 Maa-aineslupien lopputarkastuksen suorittaminen ja ympäristölupien rauettaminen
56 Ympäristöterveydenhuoltoa koskeva palvelusopimus vuodelle 2020
57   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
58   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
59   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Reikko Laila varapuheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Lindfors Harri jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Valkas Timo jäsen
Stigell Reima varajäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 21.11.2019 klo 12  
Alkaen 21.11.2019 12:00