Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
36   Kokouksen järjestäytyminen
37   Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja suunnitelmakaudelle 2021 - 2022
38   Sidonnaisuusilmoitukset
39   Tilivuotta 2019 koskeva arvioinnin työohjelma ja haastattelut
40   Saapuneet kirjeet
41   Tarkastuslautakunnan varajäsenen irtisanoutuminen ja valinta

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä