Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
30   Kokouksen järjestäytyminen
31   Sidonnaisuusilmoitukset
32   Tilintarkastuksen työohjelma 2019
33   Henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiesten kuuleminen
34   Syyskauden kokousajat
35   Kaupunginhallituksen lausunto valitukseen koskien päätöstä kv 17.6.2019 § 32

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja
Tikkanen Markku pääluottamusmies Juko / työsuojeluvaltuutettu
Suomi Matti pääluottamusmies JHL
Länsimäki Marja-Liisa pääluottamusmies Jyty
Oravala Juho pääluottamusmies KTN
Myllyniemi Merja pöytäkirjan pitäjä