Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
178   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
179   Pöytäkirjantarkastajien valinta
180   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
181 Verälänsuroan korttelia 3 koskevan asemakaavamuutoksen ehdotus
182 Lausuntopyyntö ja suostumuspyyntö Nuijajoen ranta-asemakaavavalitukseen liittyen
183   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat
184   Konsernipalvelujohtajan viran täyttäminen
185   Konsernipalvelujohtajan avoimen viran hoito
186 Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun valmistelun seurantaryhmä
187   Uudenmaan jätelautakunnan jäsenen irtisanoutuminen ja valinta
188   Teknisen lautakunnan varajäsenen irtisanoutuminen ja valinta
189   Puitesopimus Kuntien Tieran verkkokauppapalvelun käytöstä
190   Liittyminen toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024) - puitejärjestelyyn
191   Kunnan hakemus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamiseksi
192   Pitkäaikaisen lainan kilpailutus
193 Karkkilan kaupungin talouden tasapainotusohjelma
194   Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen talousarvioon 2019 tehtävät muutokset
195 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-30.6.2019.
196   Saapuneet pöytäkirjat
197   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
198 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
199 Sosiaali- ja terveysministeriön kysely koskien kuntien roolia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina osana julkista/maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa sote-palvelujärjestelmää

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu Puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Hongell Timo jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Pietiläinen Outi kv 2. varapj
Huotari Eino kv 3. varapuheenjohtaja
Telen Tuija kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä
Setälä Kari kaupunkikehtiysjohtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Yleisessö tietoverkossa  
Alkaen 17.09.2019 15:00