Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
165   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
166   Pöytäkirjantarkastajien valinta
167   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
168 Nahkionrannan asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
169   Karkkilan kaupungin lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta
170   Kaupunginvaltuuston 17.6.2019 päätösten täytäntöönpano
171   Kaupunginhallituksen lausunto valitukseen koskien päätöstä kv 17.6.2019 § 32
172 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vastine arviointikertomukseen
173   Sivistystoimen täyttölupa / koulukuraattori
174   Sote-uudistuksen tilannekatsaus
175   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
176 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
177   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Satu Ahjoniemi puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Risto Sintonen 2. varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Olli-Pekka Arvila jäsen
Halme Kristo varajäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Eino Huotari kv 3. varapuheenjohtaja
Tuija Telèn kaupunginjohtaja
Sihvonen Maarit hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä
Setälä Kari tekninen johtaja
Jormalainen Arto sivistystoimen johtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 03.09.2019 15:00