Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
38   Pöytäkirjantarkastajien valinta
39   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
40 Ympäristölautakunnan vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018
41 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022
42   Esitys Länsi-Uudenmaan vesienhoidon vision ja strategian vuoden 2020 toimenpiteiden rahoituksen hyväksymisestä
43 Esitys Aittoissuon suojelualueen perustamiseksi
44   Vastaus valtuustoaloitteeseen / Jätevesien käsittely
45 Vastaus valtuustoaloitteeseen / HINKU-foorumiin liittyminen
46 Rudus Oy maa-aines- ja ympäristölupa, Vaskijärvi I
47 Mansikin meluvallin ympäristölupa, Karkkilan kaupunki
48   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
49   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
50   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Reikko Laila varapuheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Lindfors Harri jäsen
Savolainen Heidi jäsen
Valkas Timo jäsen
Salonen Rauno varajäsen
Degerstedt Laura varajäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Iivari Petri vastaava rakennustarkastaja
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 2.10.2019 klo 9  
Alkaen 02.10.2019 09:00