Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
149   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
150   Pöytäkirjantarkastajien valinta
151   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
152   Karkkilan vanha kunnantupa
153   Nuorisovaltuuston edustus vapaa-aikalautakunnassa
154   Nuorisovaltuuston edustus kasvatus- ja opetuslautakunnassa
155   Tarkastuslautakunnan varajäsenen irtisanoutuminen ja valinta
156 Sarastia Oy osakassopimuksen hyväksyminen
157   Valtuustoaloite Haukkamäen ja Tuorilan koulujen iltapäiväkerhon minimikoon muuttamiseksi
158   Valtuustoaloite / Jaloittelutauot Karkkilan kaupungin kokouksiin
159   Valtuustoaloite / Osallistuva budjetointi kokeiluun Karkkilassa vuonna 2020
160   Kaupunginvaltuuston 20.5.2019 päätösten täytäntöönpano
161   Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
162 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
163   Saapuneet pöytäkirjat
164   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahjoniemi Satu puheenjohtaja
Sundström Mia 1. varapuheenjohtaja
Sintonen Risto 2.varapuheenjohtaja
Ahjoniemi Heli jäsen
Arvila Olli-Pekka jäsen
Ilonen Jarkko jäsen
Hellgrén Päivi jäsen
Tallgren Anna jäsen
Hongell Timo jäsen
Tallgren Mika kv puheenjohtaja
Laine Kari kv 1. varapuheenjohtaja
Huotari Eino kv. 3. varapj
Jormalainen Arto sivistysjohtaja
Sihvonen Maarit hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Setälä Kari tekninen johtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 20.08.2019 15:00