Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen järjestäytyminen
23   Tilintarkastuyhteisö BDO oy:n ilmoitus vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta
24 Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen: Tarkastuslautakuntaa koskeva osa
25   Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018
26   Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja
Telén Tuija kaupunginjohtaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa