Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
27   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28   Pöytäkirjantarkastajien valinta
29   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
30 Uuden varavaltuutetun märääminen Karkkilan Vasemmistoliitto r. p. - valtuustoryhmälle
31   Uuden varavaltuutetu määrääminen Kokoomus r.p. -valtuustoryhmälle
32 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen / EU-vaalit 2019
33 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset

Osallistuja Tehtävä
Pitkäsilta Mia puheenjohtaja
Loukusa Sulo varapuheenjohtaja
Brofeldt Irene jäsen
Liljasto Heikki jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Sihvonen Maarit keskusvaalilautakunnan sihteeri
Myllyniemi Merja sihteerin varahenkilö
Riekkinen Anna-Liisa varahenkilö
Sorvari Hilkka varahenkilö

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 28.05.2019 09:00