Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen järjestäytyminen
27   Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunna esitys valtuustolle niiden johdosta
28   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Ojanen Mikko varapuheenjohtaja
Ala-Hiiro Veikko jäsen
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Lindström-Koli Tove tilintarkastaja
Majoinen Janne tilintarkastaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä