Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Kokouksen järjestäytyminen
21   Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

Osallistuja Tehtävä
Lehto Timo puheenjohtaja
Sorvari Hilkka jäsen
Kinnunen Anja jäsen
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku jäsen
Majoinen Janne tilintarkastaja
Myllyniemi Merja ptk:n pitäjä