Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20   Pöytäkirjantarkastajien valinta
21   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
22 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Fagerkullan liikennejärjestelyistä
23 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
24 Toimitilastrategia ja rakennusten salkutus
25   Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiohjelma 2019
26 Vesihuollon toiminta-alueen päivitys
27   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
28   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
29   Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
Sintonen Risto varapuheenjohtaja
Arvila Olli-Pekka jäsen
Boström Marianne jäsen
Hellstén Eino jäsen
Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
Riekkinen Anna-Liisa jäsen
Salapuro Paula jäsen
Toikka Elina jäsen
Setälä Kari tekninen johtaja
Vuorenpää Mariitta kaavoituspäällikkö
Jokela Tapio mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Salo Maritta Kh:n puheenjohtaja
Hellgren Päivi Kh:n edustaja
Kotilainen Sirpa hallinnon sihteeri, ptkn:pitäjä
Öhman Rebecca asianhall.siht.
Lylylahti Harri tilapalvelupäällikkö

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 29.3.2019