Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://karkkila.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://karkkila.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 03.12.2019 klo 17:17 - 18:27 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61   Pöytäkirjantarkastajien valinta
62   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
63 Mansikin meluvallin ympäristölupa, Karkkilan kaupunki
64   Ympäristölautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2020
65 Ympäristölautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen
66 Maa-aineslupien lopputarkastus
67 Lausunto Karkkilan vesihuoltolaitoksen vedenottamoiden pohjavesitarkkailuesityksestä
68 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen rakennuksen julkisivun kunnostamiseksi kiinteistöllä 224-10-7-3, Fagerkullankatu 4, 03600 Karkkila
69   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
70   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
71   Kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Sintonen Risto varajäsen
Stigell Reima varajäsen
Laine Sini varajäsen
Setälä Kari kaupunkikehitysjohtaja
Siik Pirjo ympäristöpäällikkö
Iivari Petri vastaava rakennustarkastaja
Öhman Rebecca asianhallintasihteeri / pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 11.12.2019 klo 12  
Alkaen 11.12.2019 12:00