Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://karkkila.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://karkkila.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.09.2017 klo 17:00 - 19:57 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta
53   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
54   Ympäristölautakunnan kokoonpano, esittelijät ja pöytäkirjanpitäjän nimeäminen
55   Ympäristölautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2017
56   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintarajat lautakunnan toimintakaudeksi
57   Ympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät lautakunnan toimintakaudeksi
58   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksisaattaminen lautakunnalle ja viranhaltijapäätösten nähtävilläolo vuonna 2017 - 2021
59 Ympäristöluvan rauettaminen / T:mi Metro-Kierrätys
60   Ympäristöluvan rauettaminen / Helvar Oy
61   Ympäristöluvan rauettaminen / Vapo Oy, Huhdintie
62   Ympäristöluvan rauettaminen / Vapo Oy, Puhdistamontie
63 Esitys Uudenmaan ELY-keskukselle Asemansuon entisen teollisuuskaatopaikan vesien tarkkailun lopettamisesta
64 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lautatiensuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta
65 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017-2021
66 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2017-2018
67   Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017
68   Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
69   Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja suunnitelmakaudelle 2019-2020
70   Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
71   Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
72   Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Palenius Timo puheenjohtaja
Reikko Laila varapuheenjohtaja
Boström Marianne jäsen
Hjelm Jukka jäsen
Lindfors Harri jäsen
Pihlaja Kristiina jäsen
Savolainen Heidi jäsen
Laine Sini varajäsen
Huhtaniska Ahti tekninen johtaja
Kujansuu Martti ympäristönsuojelusihteeri
Myllyniemi Merja asianhall.siht., ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 22.9.2017  
Alkaen 22.09.2017