Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://karkkila.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://karkkila.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.08.2017 klo 17:00 - 20:29 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  65 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  66 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
  67 Teknisen lautakunnan kokoonpano, esittelijät ja pöytäkirjanpitäjän nimeäminen
  68 Teknisen lautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2017
  69 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintarajat lautakunnan toimintakaudeksi
  70 Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät lautakunnan toimintakaudeksi
  71 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksisaattaminen lautakunnalle ja viranhaltijapäätösten nähtävilläolo vuonna 2017-2021
  72 Teknisen lautakunnan yksityisteiden tiejaoston henkilövalinnat lautakunnan toimintakaudeksi
  73 Asemakaavamuutoksen laatiminen Keskinummen teollisuusalueen kortteleihin 44 ja 47
  74 Asemakaavamuutoksen laatiminen Verälänsuoran alueelle
  75 Takkointien, Valtatien ja Pusulantien lähiympäristöä koskeva asemakaava- ja sen muutosehdotus
  76 Vastaus valtuustoaloitteeseen / valtuustoaloite torimyyjien taksoista / käsittelyn jatkaminen
  77 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lumitykin hankinta
  78 Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017
  79 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
  80 Hulevesimaksun käyttöönoton hyväksyminen
  81Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulokset 5/2017, 6/2017 ja 7/2017
  82 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
  83 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
  84 Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat
  85Nyhkälän harjunalueen lähiliikuntapaikan maanrakennustyön urakoitsijan valinta / käsittelyn jatkaminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ylihärsilä Tapani puheenjohtaja
  Sintonen Risto varapuheenjohtaja
  Arvila Olli-Pekka jäsen
  Boström Marianne jäsen
  Hellstén Eino jäsen
  Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
  Riekkinen Anna-Liisa jäsen
  Salapuro Paula jäsen
  Toikka Elina jäsen
  Huhtaniska Ahti tekninen johtaja
  Levoniemi Jaana asianhall.siht. ptkn:pitäjä
  Vuolukka Esko yhdyskuntatekniikan päällikkö
  Oravala Juho vesihuoltopäällikkö
  Mettälä Jari kaavoitusarkkitehti
  Salo Maritta Kh:n puheenjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kaupungin yleisessä tietoverkossa 8.9.2017